Impressum

Volgens § 5, lid 1, onder b). 1 van de Oostenrijkse eCommerce Act (ECG), wordt de exploitant van deze website hierbij bekend gemaakt:

Adres van het bedrijf

SINNUP GmbH

Schildorf 16
A – 4720 Kallham

Tel.: +43 7733 21600
E-Mail: office@sinnup.com

Beheer: Jürgen Krausgruber, MA, MSc
E-mail: j.krausgruber@sinnup.com

Openingstijden

Maandag t/m donderdag: 07:30 – 16:30
Vrijdag: 07:30 – 12:00

Bankgegevens

Ried-Haag Spaarbank

GIERZWALUW/BIC: SPRHAT21XXX
IBAN: AT70 2033 3000 0032 2065

Algemene bedrijfsgegevens

Algemene voorwaarden (AV)

Bedrijfsregister nr: 447985 b

Bevoegde rechtbank: Landesgericht Wels

Autoriteit volgens ECG: Districtsbestuur Grieskirchen

Belastingnr. 54-225/1640 (Belastingdienst Grieskirchen Wels)

UID-Nr.: ATU 70329218

Algemene handel, diensten op het gebied van automatische gegevensverwerking en informatietechnologie

Wij distantiëren ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s op onze website. Indien wij onopzettelijk een auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht hebben geschonden, verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen, zodat de betreffende links, teksten of afbeeldingen kunnen worden verwijderd.

Sociale netwerken

U vindt op onze pagina’s ook een plug-in die een rechtstreekse verbinding tot stand brengt met de servers van de sociale netwerken. Dit kan informatie dat u onze pagina’s hebt bezocht doorgeven aan deze sociale netwerken.

Auteursrecht en merkenrecht

SINNUP GmbH streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk betekent niet dat het niet wordt beschermd door de rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde, door SINNUP GmbH zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de eigenaar van de pagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder toestemming van SINNUP GmbH niet toegestaan.

Inhoud van het online-aanbod

SINNUP GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen SINNUP GmbH met betrekking tot materiële of immateriële schade die door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn in principe uitgesloten, tenzij kan worden bewezen dat SINNUP GmbH met opzet of door grove nalatigheid heeft gehandeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. SINNUP GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of de gehele website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te staken.

Referenties en links

SINNUP GmbH is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar gelinkt of verwezen wordt vanaf zijn pagina’s – tenzij hij volledige kennis heeft van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina’s te bekijken. SINNUP GmbH verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden gemaakt, de betreffende gelinkte pagina’s vrij waren van illegale inhoud. SINNUP GmbH heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. SINNUP GmbH distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die sinds het aanmaken van de links zijn gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen de eigen website van het bedrijf en voor vermeldingen door derden in door het bedrijf opgezette diensten zoals gastenboeken, discussieforums, mailinglijsten en dergelijke. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, en niet degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

Auteursrecht/aansprakelijkheid

In verband met de technische kenmerken van Internet kan geen garantie worden gegeven voor de authenticiteit, de juistheid en de volledigheid van de op Internet verstrekte informatie. Er wordt geen garantie gegeven voor de beschikbaarheid of het functioneren van de betreffende homepage en de inhoud ervan. Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade, ongeacht de oorzaak, die voortvloeit uit het gebruik of de niet-beschikbaarheid van de gegevens en informatie op deze homepage, is uitgesloten voor zover de wet dat toestaat. De inhoud van deze homepage is auteursrechtelijk beschermd. De informatie is alleen voor persoonlijk gebruik. Elk verder gebruik, met name opslag in gegevensbanken, verveelvoudiging en elke vorm van commercieel gebruik, alsmede openbaarmaking aan derden, zelfs gedeeltelijk of in gewijzigde vorm, zonder toestemming van de respectieve organisatie is verboden. Van integratie van afzonderlijke pagina’s van ons aanbod in externe frames dient te worden afgezien.

Scroll naar boven