Privacybeleid

[ga_optout]

Toepassingsgebied

Het is voor ons van groot belang om uw privacy en persoonlijke levenssfeer bij het gebruik van onze website te beschermen. Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door deze website. De rechtsgrondslag voor gegevensbescherming is te vinden in de Oostenrijkse telecommunicatiewet (TKG) en de wet op de gegevensbescherming (DSG).

Toegangsgegevens/serverlogbestanden

SINNUP GmbH (of onze web space provider) verzamelt gegevens over elke toegang tot het online aanbod (zogenaamde server log files).

De toegangsgegevens omvatten:

  • Naam van de bezochte website, bestand, datum en tijdstip van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de eerder bezochte pagina), geanonimiseerd IP-adres en de verzoekende provider.

Wij gebruiken de loggegevens alleen voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, veiligheid en optimalisering van het aanbod. Wij behouden ons echter het recht voor de loggegevens achteraf te controleren als er op basis van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat.

Behandeling van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren, d.w.z. informatie die tot een persoon kan worden herleid. Dit omvat de naam, het e-mailadres of het telefoonnummer. Maar ook gegevens over lidmaatschappen of welke websites door iemand zijn bekeken gelden als persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens worden door SINNUP alleen verzameld, gebruikt en doorgegeven als dit wettelijk is toegestaan of als de gebruiker instemt met het verzamelen van de gegevens – bijvoorbeeld in het geval van een overtreding van de wet. door contact met ons op te nemen via een van de formulieren op onze website of door online te kopen. SINNUP gebruikt persoonsgegevens voor communicatie en marketing.

Uw gegevens worden opgeslagen, verwerkt en doorgegeven (PayPal, logistieke bedrijven) voor de verwerking van bestellingen, de levering van goederen en de verwerking van betalingen, alsmede voor eventueel noodzakelijke kredietcontroles.

Andere gelegenheden waarbij uw gegevens worden doorgegeven zijn enquêtes of gepersonaliseerde diensten (bv. nieuwsbrieven – alleen op basis van uw inschrijving voor de nieuwsbrief). Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om onze dienstverlening, het productaanbod of de website te verbeteren om u beter van dienst te kunnen zijn. Door in te stemmen met deze verklaring geeft u ons toestemming om uw gegevens te verwerken voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden en om deze te gebruiken voor het op de behoeften afgestemde ontwerp van elektronische diensten. Wij gebruiken uw gegevens ook om misbruik, met name fraude, te voorkomen of op te sporen, of om derden in staat te stellen technische, logistieke of andere diensten voor ons uit te voeren.

Neem contact op met

Bij contact met SINNUP (bijvoorbeeld via formulieren, CHAT of e-mail, online aankopen) worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen om de aanvraag te verwerken en voor het geval er vervolgvragen zijn.

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief informeren wij u over onze aanbiedingen. Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres of dat de eigenaar ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen andere gegevens verzameld. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan wij uw geanonimiseerde IP-adres en de datum van inschrijving op. Deze opslag dient uitsluitend als bewijs voor het geval dat een derde een e-mailadres misbruikt en zich zonder medeweten van de bevoegde persoon aanmeldt om de nieuwsbrief te ontvangen.

U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. De herroeping kan gebeuren via een link in de nieuwsbrieven zelf of door een bericht te sturen naar onderstaande contactmogelijkheden.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan gebeuren dat inhoud van derden, zoals video’s van YouTube of kaarten van Google Maps, in dit online-aanbod wordt geïntegreerd. Dit vereist altijd dat de aanbieders van deze inhoud (hierna “derde aanbieders” genoemd) het geanonimiseerde IP-adres van de gebruikers waarnemen. Want zonder het IP-adres zouden zij de inhoud niet naar de browser van de betrokken gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Wij hebben er echter geen invloed op of de derde aanbieders het IP-adres opslaan, bijvoorbeeld voor statistische doeleinden. Voor zover ik weet, informeren wij de gebruikers hierover.

E-commerce (online aankoop)

Wanneer u online producten koopt, gaat u een juridisch bindend contract aan. Meer informatie hierover vindt u in de AV. Uw gegevens worden opgeslagen, verwerkt en doorgegeven (PayPal, logistieke bedrijven) voor de verwerking van bestellingen, de levering van goederen en de verwerking van betalingen, alsmede voor eventueel noodzakelijke kredietcontroles.

Wij behouden ons het recht voor informatie over uw kredietwaardigheid in te winnen bij derden om u bepaalde betalingsmogelijkheden te kunnen aanbieden. Daartoe verzamelen wij informatie over uw aankoop- en betalingsgedrag, alsmede kredietrapporten, die wij gebruiken om misbruik, met name fraude, op te sporen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe wettelijk verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Als u niet wilt dat wij uw IP-adres, taalinstelling, eindapparaat, enz. analyseren, raad ik u aan de Google Analytics browser add-on te gebruiken om Google Analytics te deactiveren. De browser add-on voor het deactiveren van Google Analytics geeft u meer controle over welke gegevens over bezochte websites door Google Analytics worden verzameld. De add-on vertelt het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat er geen informatie over het websitebezoek aan Google Analytics mag worden doorgegeven.
Als u deze functie wilt gebruiken, downloadt en installeert u de add-on voor uw huidige webbrowser. De browser add-on om Google Analytics te deactiveren is beschikbaar voor Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera.

DOWNLOAD

Gebruik van remarketing

Deze website gebruikt cookies met als doel bezoekers via remarketingcampagnes op een later tijdstip met online reclame in het advertentienetwerk van Google te benaderen. Om remarketing advertenties weer te geven, gebruiken derde partijen zoals Google cookies op basis van een bezoek aan deze website. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid het gebruik van cookies door Google te deactiveren door de deactiveringspagina van Google te bezoeken op http://www.google.com/ads/preferences.

Gebruik van Facebook Social Plugins

Dit aanbod maakt gebruik van sociale plugins (“plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). De plugins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo’s (witte “f” op een blauwe tegel, de termen “Like”, “Vind ik leuk” of een “duim omhoog”-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. De lijst en het uiterlijk van de sociale plugins van Facebook kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer een gebruiker een website van dit aanbod oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt zijn browser een rechtstreekse verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser gestuurd en door deze in de website geïntegreerd. De provider heeft dus geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeert de gebruikers daarom op basis van zijn kennisniveau:

Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de desbetreffende pagina van het aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn of haar Facebook-account. Wanneer gebruikers interageren met de plugins, bijvoorbeeld door op de Like-knop te klikken of een commentaar te plaatsen, wordt de betreffende informatie door uw browser rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, kan Facebook toch zijn IP-adres verkrijgen en opslaan. Volgens Facebook wordt alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen in landen van de Europese Unie.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de daarmee samenhangende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruikers, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Indien een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit aanbod gegevens over hem of haar verzamelt en koppelt aan zijn of haar bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet hij of zij zich bij Facebook afmelden voordat hij of zij de website bezoekt. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Intrekking, wijzigingen, correcties en bijwerkingen

Volgens de EU General Data Protection Regulation (GDPR) met definitieve werking vanaf 25.5.2018 hebben gebruikers het recht om op verzoek en kosteloos informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die wij over hen hebben opgeslagen. Bovendien heeft elke gebruiker het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, zijn of haar persoonsgegevens af te schermen en te wissen, voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren. Mocht dit nodig zijn, neem dan contact met ons op.

Andere

Buiten de bovenstaande informatie worden op onze website geen persoonsgegevens verwerkt.

Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de overige delen onaangetast door dit feit.

Contactgegevens

SINNUP GmbH
Schildorf 16
A – 4720 Kallham
Tel.: +43 7733 21600
E-Mail: office@sinnup.com

Management:
Jürgen Krausgruber, MA MSc
E-mail: j.krausgruber@sinnup.com

Management:
Christoph Ebetshuber
E-mail: ch.ebetshuber@sinnup.com

Functionaris voor gegevensbescherming:
Adolf Tischler
E-Mail: a.tischler@tiscon.at

Mogelijke functionele beperkingen zonder cookies

U kunt onze website te allen tijde bezoeken, ook als u geen cookies accepteert. Als u in het algemeen niet toestaat dat wij cookies gebruiken, zullen bepaalde functies en pagina’s niet toegankelijk zijn. Cookies worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren en de invoer van gegevens in formulieren op onze website te vergemakkelijken. U kunt cookies die al op uw computer staan te allen tijde verwijderen.

Informatie over cookies

Wat zijn koekjes?
Een cookie is een bestand dat kan worden gebruikt om gedurende een bepaalde periode informatie op te slaan.

Wat zijn de verschillende soorten cookies?
Dringend gevraagde cookies
Deze soorten cookies zijn altijd ingeschakeld omdat ze noodzakelijk zijn voor de basisfuncties van de website. Hieronder vallen cookies, die kunnen worden gebruikt om op te slaan waar u zich op de site begeeft.

Functionaliteit en prestaties
Deze analytische cookies kunnen worden gebruikt om de functionaliteit van de site te verbeteren door gebruikersgedrag anoniem te volgen. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld ook de snelheid verhogen waarmee verzoeken worden verwerkt. Dit omvat ook communicatie via Facebook, Twitter of andere sociale netwerken.

Om de volgende redenen gebruikt SINNUP GmbH de op de website verzamelde gegevens:

  • zodat wij u de gewenste informatie en diensten met de beste kwaliteit kunnen aanbieden.
  • zodat we u een gepersonaliseerde ervaring op onze website kunnen bieden
  • zodat we u informatie en aankondigingen over onze website kunnen sturen
  • om uw behoeften en interesses beter te begrijpen en zo onze website en ons aanbod te optimaliseren
Scroll naar boven