Digi - Wiki door SINNUP

“het digitale woordenboek”

Wörterbuch - Wissens Bibliothek - Datenbank - Glossar - WEB - NFC - APP - SEO - Webseite - Homepage - Onlineshop - Sinnup - Digi WIKI

Digi - Wiki door SINNUP

“het digitale woordenboek”

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A

A/B-Test

Een A/B-test is een gestandaardiseerde testmethode waarbij twee varianten van een geprogrammeerd systeem met elkaar worden vergeleken. Onder een systeem wordt bijvoorbeeld software of een website verstaan. Van het oorspronkelijke systeem A wordt een gewijzigde versie B gemaakt. Beide systemen worden door de gebruikers getest volgens bepaalde parameters, de resultaten worden vergeleken en de best mogelijke oplossing wordt gevonden.

Boven de vouw (boven de vouw)

De term komt oorspronkelijk uit de grafische industrie voor kranten. De inhoud boven de middenvouw (d.w.z. in het bovenste gedeelte van een krant) krijgt meer aandacht. In de context van het ontwerp en de programmering van websites komt dit overeen met het onmiddellijk zichtbare gebied dat wordt waargenomen zonder te hoeven scrollen. Relevante, informatieve inhoud op een website moet daarom altijd “boven de vouw” staan.
→ zie Below the Fold

Advertentie (advertentie, reclame)

De afkorting “ad” (van “advertisment”) verwijst naar advertenties die op een website worden geplaatst.

Ad-Blocker

Verwijst naar software die in de internetbrowser kan worden geïntegreerd om advertenties te blokkeren.
→ zie Ad

Ad-Burnout

Als bezoekers van een website worden geconfronteerd met te veel reclame-inhoud, kunnen zij zich ervan afkeren. Dit effect wordt “ad-burnout” genoemd.
→ zie Ad

Advertorial (Duitse bijdrage gefinancierd door reclame)

Advertorial is de term die wordt gebruikt voor artikelen op websites en in gedrukte tijdschriften die redactioneel lijken (visueel en inhoudelijk) maar reclameboodschappen voor aanbieders van producten en/of diensten overbrengen. Deze aanbieders betalen voor de plaatsing van hun advertorials.
→ zie Ad

Affiliate Marketing (nl. geassocieerd, geassocieerde marketing)

Bij deze vorm van marketing of verkoop worden advertenties geplaatst op websites met vergelijkbare of anderszins relevante inhoud. Hierdoor ontstaat een partnerschapssamenwerking tussen verschillende commerciële aanbieders. Als een partner inkomsten kan genereren via de door de andere partner geplaatste reclame, ontvangt de partner een percentage van de inkomsten in de vorm van een commissie.
→ zie Inbound Marketing
→ zie Content Marketing

Algoritme

Algoritmen zijn handelingsinstructies die dienen om een gedefinieerd probleem of zelfs een klasse van gedefinieerde problemen op te lossen. Algoritmen zijn een essentieel onderdeel van elke softwareprogrammering.

Alt-Tag (nl. alternatieve prijs)

Afbeeldingen op webpagina’s kunnen worden voorzien van zogenaamde “alt-tags”, d.w.z. alternatieve labels die zichtbaar worden wanneer de muisaanwijzer eroverheen wordt bewogen. Het is echter veel belangrijker dat deze prijzen een korte tekstbeschrijving van de afbeelding bevatten, die door de zoekmachines wordt opgenomen, in de eerste plaats door Google natuurlijk. Afbeeldingen moeten daarom altijd worden voorzien van zinvolle alternatieve tags.

Anchor-Text (nl. ankertekst)

Een anker is een tekst waarachter een link schuilgaat. Dit kan worden opgeroepen door erop te klikken. Dit betekent dat het volledige internetadres niet in een tekst is geïntegreerd, maar als het ware onzichtbaar “achter” de tekst ligt. Tegelijkertijd kunnen de ankers worden gecontroleerd in de HTML-programmering. Een andere term is “linktekst”.
→ zie Hyperlink / Link
→ zie Hypertext Markup Language / HTML
→ zie Extended Markup Language / XML

App (nl. Toepassing)

Oorspronkelijk waren “apps” relatief kleine computerprogramma’s voor smartphones of tablets. De Engelse term, een afkorting van “application”, vervangt echter steeds meer de term “programma” en wordt dus ook gebruikt voor complexe software die op pc’s en laptops wordt uitgevoerd.

Article Spinning (nl. Parafraseringstool)

Parafraseringstools kunnen worden gebruikt om bestaande redactionele teksten (d.w.z. artikelen) automatisch te herschrijven. Op basis van bestaande algoritmen en datasets creëert de parafraseringssoftware automatisch goed leesbare inhoud, dus nieuwe artikelen. Het zogenaamde “artikel spinnen” wordt toegewezen aan “inhoud publiceren” of “inhoud creëren”.
→ zie Content Publishing
→ zie Content Creation

Automatische spraakherkenning (ASR) / Natuurlijke taalverwerking (NLP)

Automatische spraakherkenning of natuurlijke taalverwerking stelt computers in staat om natuurlijke taal te herkennen, te begrijpen en te genereren. NLP-technologieën worden gebruikt in spraakassistenten zoals Siri om menselijke spraak te interpreteren en erop te reageren. Ze kunnen ook helpen bij het vertalen van gesproken taal naar geschreven taal of bij het extraheren van informatie uit teksten.
→ zie Computervisie
→ zie Diep Leren
→ zie Generatieve Kunstmatige Intelligentie
→ zie Kunstmatige intelligentie
→ zie Kunstmatige neurale netwerken
→ zie Groot Taalmodel
→ zie Machine learning

B

B2B-marketing

Business-to-business (B2B) is de distributievorm waarbij het klantenbestand van een commerciële leverancier ook uit commerciële leveranciers bestaat.
→ zie B2C-Marketing

B2C-marketing

Business-to-Customer (B2C) is een vorm van distributie waarbij de klanten van een bedrijf de eindverbruikers zijn. Het is dus een ander bedrijfsconcept dan B2B.
→ zie B2B-Marketing

Backend (nl. Backend)

In de informatietechnologie is een backend het systeemgerelateerde niveau van digitale toepassingen, zoals websites. De kernprogrammering, de databanken, de interfaces met andere programma’s of websites enz. bevinden zich bijvoorbeeld op de backend-systemen. Dus terwijl programmeurs en beheerders aan de achterkant werken, zijn bijvoorbeeld webdesigners bezig met de voorkant.
→ zie Frontend

Bad Neighbourhood (nl. slechte buurt)

Als websites worden gemarkeerd en dus gedevalueerd door zoekmachines, met name door Google, vanwege kritische inhoud of schendingen van regels en wetten, zijn ze in de “slechte buurt” en zakken ze in de ranking.

Banner / Banner reclame

Een banner is een grafisch element dat op websites kan worden geïntegreerd en waarvan de afmetingen gewoonlijk door de websitebeheerder worden bepaald. De inhoud van deze banners zijn ofwel links naar de landingspagina van uw eigen website ofwel advertenties van andere bedrijven die kunnen worden opgeroepen door erop te klikken.
→ zie Landing Page

Below the Fold (nl. onder de vouw)

Deze term, ook afkomstig uit de krantendruk, verwijst naar de inhoud die onder een vouw ligt en daardoor minder snel wordt opgevangen. Voor de programmering en het ontwerp van webpagina’s betekent dit dat minder relevante of kritische inhoud in het onderste gedeelte moet worden geplaatst, dat door gericht scrollen kan worden bereikt.
→zie Above the Fold

Black Hat SEO (nl. zwarte haat SEO)

Zogenaamde “black hat SEO” is zoekmachineoptimalisatie die niet voldoet aan de geldende regels van een zoekmachine (meestal Google). Hoewel dit zeer efficiënt is, wordt het bijgehouden door de aanbieders van zoekmachines en kan het leiden tot schrapping in de ranking.
→ zie Search Engine Optimization (SEO)
→ zie Ranking
→ zie Suchmaschine

Blog (nl. Netto dagboek)

Het woord “blog” is afgeleid van “web” en “log”. Een blog is een website die is opgezet in de vorm van een online dagboek. Blogs worden beheerd door zowel bedrijven als particulieren. Voor bedrijven bieden blogs de mogelijkheid om naast de gebruikelijke webinhoud meer informatie te publiceren over producten, diensten of de bedrijfsomgeving.

Brand (nl. merk)

Een merk is het boegbeeld van een product of een bedrijf (“bedrijfsmerk”). Consumenten identificeren producten en/of bedrijven door hun merk, hun herkenningswaarde en door de attributen die aan dit merk worden toegekend. Goede, goed functionerende merken moeten dus altijd op een goed waarneembare manier online worden gezet.

Bounce Rate (nl. Bouncepercentage)

Het bouncepercentage is het aantal bezoekers dat een website verlaat na een deel ervan te hebben bezocht. Dus, hoe lager het percentage bounce rates (afgezet tegen het totale aantal bezoekers), hoe hoger de belangstelling voor de inhoud.

Breadcrumbs (nl. Broodkruimels / breadcrumbs)

De breadcrumb is de specifieke plaats waar de gebruikers van een website zich momenteel bevinden. Broodkruimels zijn een eenvoudige manier om door een webpagina te navigeren en naar andere inhoud te gaan door er eenvoudigweg op te klikken.

Browser (nl. Rummager)

Een browser is een computerprogramma waarmee u webpagina’s kunt openen. Een browser vertaalt instructies van de programmeertaal HTML in voor gebruikers zichtbare elementen. Zo kunnen opgenomen teksten worden weergegeven en opgemaakt, afbeeldingen en video’s worden geplaatst, dynamische en interactieve inhoud zoals formulieren worden geïntegreerd. Browsers, afgeleid van “to browse”, worden echter in het algemeen opgevat als de computerprogramma’s waarmee op het internet kan worden “gebladerd”. Bekende browsers zijn bijvoorbeeld Safari (Apple), Firefox, Opera, Edge (Microsoft) of Chrome (Google).
→ zie Hypertext Markup Language / HTML
→ zie Suchmaschine

C

Call to Action (nl. oproep tot actie)

Een oproep tot actie is een procedure die de gebruikers van een website vraagt iets te doen. Het is dus een marketinginstrument dat voor verkoopdoeleinden wordt gebruikt. Het klassieke “Bestel nu!” op een website is bijvoorbeeld een typisch “oproep tot actie”-element.
→ zie B2B-Marketing
→ zie B2C-Marketing

Canonical Tag (canoniek onderscheid)

Als er dubbele of meervoudige inhoud op webpagina’s staat (canoniek principe), wordt dit meestal geregistreerd en negatief gerangschikt door de zoekmachines. Dit is om te voorkomen dat veelvuldig gebruik van identieke inhoud de ranking verbetert.
→ zie zoekmachine optimalisatie / SEO
→ zie Suchmaschine
→ zie Black Hat SEO
→ zie Ranking

Click Rate / Click Through Rate (nl. dt. Klik tarief)

Hoe vaak wordt een bepaald element door bezoekers van een website aangeklikt? Dit is belangrijk om te weten en wordt bepaald door de “click rate”. Er wordt een verband gelegd tussen de klikfrequentie en de frequentie waarmee de overeenkomstige reclame-inhoud wordt weergegeven. Dit kengetal, afgekort CTR, is dan ook zeer belangrijk om de efficiëntie van online marketing te meten.
→ zie Hyperlink / Link
→ zie Anchor Tag

Computer Vision

Computer vision verwijst naar het vermogen van computers om beelden te herkennen en te interpreteren. Deze technologie wordt bijvoorbeeld gebruikt in autonome voertuigen om wegen en objecten te herkennen. Computer vision kan ook worden gebruikt in de productie om fouten of afwijkingen in producten te detecteren. Het is gebaseerd op kunstmatige neurale netwerken die getraind zijn om beelden te analyseren en te verwerken.
→ zie Automatische spraakherkenning
→ zie Diep Leren
→ zie Generatieve Kunstmatige Intelligentie
→ zie Kunstmatige intelligentie
→ zie Kunstmatige neurale netwerken
→ zie Groot Taalmodel
→ zie Machine learning

Content (nl. Inhoud)

In abstracto is “inhoud” alle inhoud die thematisch beschikbaar is op websites. Inhoud verwijst altijd naar alle mediaformaten, van tekst en afbeeldingen tot audio- en video-inhoud.
→ zie Content-Creation
→ zie Content-Publishing

Content Creation (nl. Creatie van inhoud)

Inhoudcreatie” verwijst naar alle handmatige, semi-geautomatiseerde en geautomatiseerde processen om inhoud over een specifiek onderwerp voor websites te genereren.
→ zie Article Spinning
→ zie Content Publishing

Content Marketing (nl. contentmarketing)

Marketing op basis van inhoud is reclame die door de kijker vaak niet als zodanig wordt ervaren. Reclameboodschappen worden geïntegreerd in veronderstelde informatie-inhoud die wordt geconsumeerd. Dit kunnen teksten zijn op blogs, video’s, enz.
→ zie Blog
→ zie Content
→ zie Content Creation
→ zie Content Publishing

Content Management System / CMS (nl. Systeem voor inhoudsbeheer)

Contentmanagementsystemen zijn dergelijke toepassingen waarmee inhoud op een gestructureerde, geversioneerde, identificeerbare en vindbare manier kan worden opgeslagen. Deze content management systemen worden bijvoorbeeld gebruikt om webpagina’s te programmeren, maar ook om de nodige inhoud in een beschreven vorm op te slaan. Zo zijn CMS’en een veel voorkomend onderdeel van bijvoorbeeld internetwinkels.

Content Publishing (nl. Inhoud publicatie)

Content publishing” staat voor doelgroepgerichte publicatie van inhoud over specifieke inhoud op het internet. Deze inhoud wordt meestal handmatig gecreëerd, maar steeds vaker ook gedeeltelijk geautomatiseerd of geautomatiseerd, bijvoorbeeld met “article spinning” tools.
Article Spinning
Content Spinning

Conversion (nl. Conversie)

Conversie wordt omschreven als de omzetting van toegangen tot bepaalde webinhoud in factoren die waardevol zijn in termen van verkoop. Klanten die via een nieuwsbrief worden overgehaald om een aankoop te doen, worden dus tot conversie gerekend.
→ zie Conversion Rate

Conversion Rate (nl. Omrekeningskoers)

De mate van conversie van toegang tot bepaalde inhoud in acties die kunnen worden gebruikt voor verkoopdoeleinden, meestal uitgedrukt in een percentage, wordt conversiepercentage genoemd. Dus, als van de 100 kijkers van een online advertentie, 12 mensen ook het geadverteerde product bestellen, is het conversiepercentage 12%.
→ zie Conversion

Cookie (nl. Koekjes / Koekjes)

Dit zijn kleine tekstbestanden die op een lokale computer (of smartphone of tablet) zijn opgeslagen. Deze worden gegenereerd door de websites die worden bezocht. Deze cookies kunnen worden gebruikt om informatie over het gebruiksgedrag van bezoekers van websites te registreren en op te slaan. Dit helpt om later gerichte inhoud te presenteren. Onder meer de duur van een websitebezoek, het totale aantal bezochte websites, enz. kunnen worden opgeslagen.
→ zie Browser
→ zie Content

Corporate Identity / CI (Bedrijfsidentiteit)

De corporate identity is de identiteit van een onderneming, die vooral wordt weergegeven door grafische, tekstuele maar ook ideële waarden. Uiteraard maken logo’s, grafische ontwerpen, tekstuele inhoud en het beeld dat een bedrijf uitdraagt deel uit van het CI.
→ zie Brand

Cost per Click / CPC (nl. Kosten per klik)

Als kijkers van websites op advertenties van bedrijven klikken, ontstaan er kosten. Deze kosten worden in rekening gebracht aan de derde partij – d.w.z. het bedrijf op wiens website een advertentie is geplaatst. Als bedrijf A een advertentie plaatst op de website van bedrijf B en deze wordt aangeklikt door potentiële klanten, ontvangt bedrijf B een bepaald bedrag per klik. Regelmatig klikken leidt naar de websites van bedrijf A.
→ zie Content
→ zie Banner

Cost per Mille / CPM (nl. Kosten per duizend)

In tegenstelling tot CPC (kosten per klik) is de facturering gebaseerd op hoe vaak een advertentie van een bedrijf wordt weergegeven op de websites van een ander bedrijf. De betaling geschiedt in stappen van duizenden – vandaar de term “mille”.
→ zie Content
→ zie Banner
→ zie kosten per klik

Crawler / Webcrawler (nl. Crawler)

De zogenaamde “web crawlers” zijn programma’s van aanbieders van zoekmachines die automatisch het internet afzoeken naar gedefinieerde inhoud. Om beter waargenomen te worden door deze “crawlers” en om een goede positie in de zoekmachines te verkrijgen, is het noodzakelijk om zoekmachineoptimalisatie uit te voeren.
→ zie Search Engine Optimization
→ zie Browser
→ zie Suchmaschine

Cross Selling (nl. totale verkoop)

Als klanten een bepaald product kopen op een commerciële website en soortgelijke, mogelijk interessante producten aangeboden krijgen, wordt dit “cross selling” genoemd. Hetzelfde geldt natuurlijk ook als er al een aankoop is gedaan en er verdere koopaanbiedingen aan de klant worden gedaan, bijvoorbeeld met levering per e-mail of op papier.
→ zie Ad
→ zie Banner

Customer Journey (nl. Reis van de klanten)

Welk pad leggen klanten af wanneer ze een website bezoeken en er uiteindelijk een aankoop doen? Deze vraag wordt beantwoord door het klanttraject. Daarom is het belangrijk deze te kennen en in geval van twijfel te kunnen optimaliseren.
→ zie Sitemap und XML-Sitemap
→ zie Property

D

Diep leren (DL)

Deep learning is een technologie voor machinaal leren die gebaseerd is op diepe kunstmatige neurale netwerken. Deze netwerken bestaan uit verschillende lagen kunstmatige neuronen die complexe taken kunnen oplossen. Deep learning maakt vooruitgang mogelijk op gebieden zoals spraak- en tekstverwerking, beeld- en videoverwerking. Het stelt computers in staat om menselijk denken en begrijpen te simuleren.
→ zie Automatische spraakherkenning
→ zie Computervisie
→ zie Generatieve Kunstmatige Intelligentie
→ zie Kunstmatige intelligentie
→ zie Kunstmatige neurale netwerken
→ zie Groot Taalmodel
→ zie Machine learning

Netwerk weergeven

Het “display netwerk” is een advertentienetwerk van het bedrijf Google, dat momenteel ongeveer twee miljoen websites, video’s en ook applicaties omvat waarop bedrijven hun eigen aanbiedingen via Google Ads kunnen plaatsen.
→ zie Google Ads
→ zie Search Engine Optimization / SEO

Domein en domeinnaamsysteem (DNS)

Een domeinnaam is het leesbare internetadres van websites en wordt bijgehouden in het complexe Domain Name System (DNS). Zo kan elke website een globaal unieke en ondubbelzinnige naam krijgen die gebruikers in de browser kunnen invoeren in plaats van een complex IP-adres te moeten kennen.
→ zie IP-Adresse
→ zie Browser
→ zie Hypertext Markup Language / HTML

Duplicate Content (nl. dubbele inhoud)

Als bepaalde tekstinhoud identiek is, maar via twee (of meer) verschillende websites toegankelijk is, is er sprake van “duplicate content”. Dit verhoogt de zichtbaarheid, maar wordt door zoekmachines negatief beoordeeld en bestraft wanneer dergelijke dubbele inhoud wordt gevonden.
→ zie Canonical Tag

Dynamische webpagina's

Bij dynamische websites bestaat slechts een beperkte statische inhoud. De inhoud wordt veeleer individueel en afhankelijk van de gebruikers gegenereerd. De via cookies of andere instrumenten zoals Google Analytics vastgestelde parameters zijn hier nuttig om de dynamische inhoud te individualiseren.
→ zie Google Analytics
→ zie Content
→ zie Cookie

E

Uitgebreide opmaaktaal / XML

De Extended Markup Language, afgekort XML, is net als HTML een opmaaktaal met identieke mogelijkheden voor het weergeven van inhoud in browsers. Naast de mogelijkheden van HTML biedt XML echter de mogelijkheid van een gestructureerde, hiërarchische boomstructuur voor webprogrammering.
→ zie Hypertext Markup Language / HTML
→ zie Browser

E-commerce (elektronische handel)

E-handel is het geheel van online handel. Het is dus een kofferbegrip, dat enerzijds zakelijk en anderzijds technisch is. Alle activiteiten die dienen voor de verkoop van producten of diensten via internet moeten als e-handel worden aangemerkt. Er zijn dus links naar alle punten in dit glossarium.
→ zie B2C-Marketing
→ zie B2B-Marketing

E-mail marketing

E-mailmarketing is een verkoopgerelateerde subdiscipline van online marketing, die echter minder responsief en onmiddellijk is dan andere maatregelen. Potentiële klanten en leads worden via e-mail geïnformeerd over producten en diensten. De e-mails bevatten regelmatig links naar de websites van de bedrijven. Voorzichtigheid is geboden in het geval van niet door klanten toegestane reclame via e-mail, aangezien hiervoor een waarschuwing kan worden gegeven.
→ zie Hyperlink / Link
→ zie Newsletter

Earned Media (nl. verdiende media)

Wanneer redactionele media-inhoud wordt gepubliceerd zonder dat daarvoor wordt betaald (door bedrijven of particulieren), wordt dit “verdiende media” genoemd. Publicatie op platforms die doorgaans een groot bereik hebben, vindt plaats wanneer de verantwoordelijke publicisten hun inhoud waardevol achten.

F

Protocol voor bestandsoverdracht (FTP)

Het “file transfer protocol” is het protocol waarmee bestanden tussen computers kunnen worden uitgewisseld. Het is dus van centraal belang voor de werking van websites, aangezien bestanden via FTP-clients naar de webservers kunnen worden geüpload.
→ zie Webserver

Flutter

Flutter is een open source ontwikkelingskind van Google. Deze is gebaseerd op de programmeertaal Dart, die ook door Google is ontwikkeld. Flutter wordt gebruikt om een broncode te vertalen naar een bruikbare / toepasbare programmeertaal. Flutter is dus geen wrapper voor Android en iOS, maar UI wordt helemaal opnieuw gerenderd met een C++ bibliotheek genaamd Skia (https://skia.org).

Follower (nl. Supporters, de volgende)

In sociale media zijn volgers mensen die om verschillende redenen de inhoud van andere mensen, bedrijven of andere entiteiten volgen. Door te volgen blijven volgers altijd op de hoogte. Wanneer bedrijven sociale media gebruiken, is een groot aantal volgers niet alleen belangrijk om bereik te krijgen, maar ook om de verkoopkansen te vergroten.

Frequentiebeperking (nl. Frequenz-Kappung)

Frequency capping”-algoritmen stellen website-exploitanten in staat te bepalen hoe vaak advertenties worden getoond in een bepaald tijdsvenster. Deze aanpak is belangrijk om negatieve effecten, zoals een burn-out, te voorkomen.
→ zie Ad
→ zie Ad-Blocker
→ zie Ad-Burnout
→ zie Google Ads

Frontend (nl. Voorkant)

De frontend vertegenwoordigt de voorkant van een softwareomgeving en wordt ook wel de presentatielaag genoemd. Webdesigners of ontwerpers van grafische interfaces maken ze en de gebruikers of bezoekers gebruiken ze.
→ zie Backend

G

Generatieve kunstmatige intelligentie (Gen AI)

Generatieve kunstmatige intelligentie houdt zich niet alleen bezig met het classificeren van gegevens, maar ook met het genereren ervan. Hiervoor worden KNN-algoritmen getraind met grote gegevenssets om patronen te herkennen. Generatieve modellen proberen dan deze patronen na te bootsen en nieuwe gegevens te genereren zonder expliciete regels. Een voorbeeld van het gebruik van gen-AI is het genereren van afbeeldingen of teksten. Het generatieve model kan nieuwe afbeeldingen of teksten creëren op basis van het aangeleerde patroon zonder dat elk detail vooraf hoeft te worden gedefinieerd.
→ zie Automatische spraakherkenning
→ zie Computervisie
→ zie Diep Leren
→ zie Kunstmatige intelligentie
→ zie Kunstmatige neurale netwerken
→ zie Groot Taalmodel
→ zie Machine learning

Google Ads

“Google Ads” (met “ad” voor “advertentie”) is een systeem waarmee bedrijven advertenties kunnen plaatsen op het internet. Het belangrijkste doel is het vergroten van de zichtbaarheid van bedrijven en hun producten of diensten. Dit verhoogt de ranking en de verkoopkansen. Google Ads zijn nauw verbonden met zoekmachineoptimalisatie en het displaynetwerk van Google.
→ zie Displaynetzwerk
→ zie Search Engine Optimization / SEO
→ zie Ad
→ zie Google Analytics

Google Analytics

Bedrijven die de diensten van Google gebruiken (bijvoorbeeld Google Ads, de displaytool, enz.) willen natuurlijk weten hoe succesvol hun maatregelen zijn. Het aantal hits op webpagina’s, de verblijfsduur, de individuele inhoud die wordt bekeken en nog veel meer zijn belangrijk voor bedrijven om hun aanbiedingen te verbeteren. Google Analytics kan worden gebruikt om deze en andere informatie op te vragen. Daartoe kunnen de desbetreffende algoritmen in de eigen website worden ingebouwd. Hierbij moet echter rekening worden gehouden met overwegingen inzake gegevensbescherming, aangezien gevoelige informatie wordt verzameld.
→ zie Ad
→ zie Google Ads
→ zie Displaynetzwerk
→ zie Cookie

Google My Business

Google biedt een gratis online bedrijvengids. Bedrijven kunnen en moeten zich hier registreren om hun zichtbaarheid en vindbaarheid te vergroten. Samen met Google Ads en Google Analytics maakt dit het voor bedrijven mogelijk om een hoog rendement in vindbaarheid en bereik te behalen.
→ zie Google Ads
→ zie Google Analytics

H

Hashtag (nl. Rhombus)

Een hashtag (aangeduid met het rasterteken #) is een tag van trefwoorden in sociale media (bijvoorbeeld Twitter, dat dit mechanisme introduceerde) en binnen andere internetdiensten. Een hashtag wordt altijd gevolgd door een specifiek trefwoord, dat vervolgens wordt gebruikt om inhoud te publiceren en te verspreiden. Het gebruik van hashtags is dus een zeer doeltreffende manier om informatie over een bepaald onderwerp te vinden en te verspreiden.
→ zie Hyperlink / Link

Hyperlink / Link

Onder een “hyperlink” of kortweg “link” worden links verstaan die in HTML zijn geprogrammeerd. Deze links leiden naar andere inhoud op uw eigen website of op externe websites en kunnen achter teksten staan, maar ook achter afbeeldingen, video’s en andere inhoud (zoals knoppen). Deze worden geactiveerd door erop te klikken.
→ zie Hypertext Markup Language / HTML
→ zie Anchor Tag
→ zie Extended Markup Language / XML

Hypertext Markup Language / HTML

Hypertext Markup Language is de standaard programmeertaal om webpagina’s te programmeren. Het is een opmaaktaal waarmee teksten, links en ook afbeeldingen, video’s of interactieve inhoud in een browser kunnen worden weergegeven. Bovendien is een uitbreiding met andere opmaaktalen zoals XML mogelijk.
→ zie Extented Markup Language / XML
→ zie Browser

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) / Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)

Deze protocollen (in de onbeveiligde en de beveiligde versie) zorgen ervoor dat de gegevens van de webservers naar de lokale computers en hun browsers worden getransporteerd, waar ze in HTML kunnen worden weergegeven.
→ zie Webserver
→ zie Hypertext Markup Language / HTML
→ zie Browser

I

Inbound Marketing (nl. Inkomende, uitgaande marketing)

Als klanten naar bedrijfswebsites worden geleid via andere marketingkanalen zoals e-mailmarketing, zoekmachineoptimalisatie, contentmarketing of zelfs affiliate marketing, dan heeft er duidelijk succesvolle “inbound” marketing plaatsgevonden.
→ zie Content Marketing
→ zie Affiliate Marketing

Influencer (nl. Been Beïnvloeder)

Vooral in de sociale media worden zogenaamde “beïnvloeders” geplaatst. Dit zijn mensen in loondienst, maar meestal freelance, die specifiek proberen bepaalde producten en diensten in een positief daglicht te stellen op Twitter, YouTube, Instagram en dergelijke.

IP-Adresse

Het “internetprotocol”-adres is in zekere zin het unieke adres van elke website. Het bestaat uit een reeks getallen in een specifieke syntaxis die uniek kan worden geïdentificeerd en communicatie tussen de websites mogelijk maakt. Bezoekers van websites zien dit adres meestal niet omdat het binnen het Domain Name System (DNS) wordt omgezet in een leesbare domeinnaam.
→ zie Domain-Name und Domain Name System
→ zie Hypertext Markup Language / HTML
→ zie Browser

J

Java Script

Scriptgebaseerde programmeertaal die met name wordt gebruikt voor het programmeren van websites of dynamische delen daarvan. De code-elementen zijn geïntegreerd in de HTML-code. Widgets in het bijzonder worden vaak geïmplementeerd met Java Script.
→ zie Widgets
→ zie Hypertext Markup Language / HTML

K

Keyword / Short Tail Keyword (nl. Sleutelwoord)

Met de term “trefwoord” worden de termen bedoeld waarnaar mensen op internet zoeken. De eigen website moet dus duidelijk gevonden worden via deze trefwoorden en ze vaak gebruiken. Een “short tail keyword” is een zoekterm die slechts uit één of enkele woorden bestaat. Zij zijn de tegenhanger van het “long tail keyword”.
→ zie Ranking
→ zie Long Term Keyword
→ zie Search Engine Optimization / SEO
→ zie Suchmaschine
→ zie Keyword Density
→ zie Conversion Rate

Keyword Density (nl. Trefwoorddichtheid)

Natuurlijk verwijst keyword density naar de frequentie waarmee bepaalde sleutelwoorden (“keywords”) voorkomen in teksten op een webpagina. Hoewel in principe kan worden aangenomen dat een hoge dichtheid een positief effect heeft op de vindbaarheid in zoekmachines, kan een te frequent gebruik door aanbieders van zoekmachines negatief worden geïnterpreteerd.
→ zie Ranking
→ zie Search Engine Optimization / SEO
→ zie Suchmaschine
→ zie Keyword

Kunstmatige intelligentie (AI) / reactieve AI

Kunstmatige intelligentie (AI) omvat verschillende benaderingen en technologieën die computers in staat stellen om taken uit te voeren waarvoor normaal menselijke gedachten en handelingen nodig zijn. Eén zo’n benadering is reactieve AI, waarbij AI-systemen gebaseerd zijn op expliciet geformuleerde regels. Deze regels worden gedefinieerd door mensen en dienen als basis voor de besluitvorming van de machines. Een voorbeeld van reactieve AI is het schaakprogramma “Deep Blue” van IBM, dat de toenmalige wereldkampioen schaken Garry Kasparov versloeg. Deep Blue gebruikte voorgeprogrammeerde schaakstrategieën om de beste zet te vinden.
→ zie Automatische spraakherkenning
→ zie Computervisie
→ zie Diep Leren
→ zie Generatieve Kunstmatige Intelligentie
→ zie Kunstmatige neurale netwerken
→ zie Groot Taalmodel
→ zie Machine learning

Kunstmatige neurale netwerken (KNN)

Kunstmatige neurale netwerken zijn computeralgoritmen die zijn gemodelleerd naar het menselijk brein. Ze bestaan uit digitale neuronen die informatie verwerken en doorgeven. Deze kunstmatige zenuwcellen zijn gerangschikt in lagen en kunnen grote hoeveelheden gegevens analyseren en patronen herkennen door training. Een voorbeeld van het gebruik van KNN is het onderscheiden van afbeeldingen van katten en honden. KNN analyseert de verschillende lagen van de afbeelding en kan uiteindelijk zeggen of het een hond of een kat is. Hoe meer beelden het KNN ziet, hoe beter het dieren herkent.
→ zie Automatische spraakherkenning
→ zie Computervisie
→ zie Diep Leren
→ zie Generatieve Kunstmatige Intelligentie
→ zie Kunstmatige intelligentie
→ zie Groot Taalmodel
→ zie Machine learning

L

Landing Page (nl. Landenpagina, startpagina)

De landingspagina is de pagina van een website die als eerste wordt weergegeven wanneer deze wordt opgeroepen. De landingspagina moet zo interessant mogelijk zijn om bezoekers op de website te houden.
→ zie Banner
→zie Above the Fold

Groot Taalmodel (LLM) / Basismodel

Grote taalmodellen zijn AI-modellen die mensachtige tekst kunnen maken. Ze zijn gebaseerd op bepaalde kunstmatige neurale netwerken, bekend als transformatorarchitecturen. Deze modellen kunnen ongestructureerde gegevens zoals teksten, afbeeldingen en video’s analyseren en er informatie uit halen. Je wordt opgeleid om teksten te maken, samen te vatten of te vertalen. Voorbeelden van grote taalmodellen zijn ChatGPT van OpenAI en Google Bard.
→ zie Automatische spraakherkenning
→ zie Computervisie
→ zie Diep Leren
→ zie Generatieve Kunstmatige Intelligentie
→ zie Kunstmatige intelligentie
→ zie Kunstmatige neurale netwerken
→ zie Machine learning

Lood / lead generatie

Uit de wereld van de verkoop komt natuurlijk de Engelse term “lead”. Hiermee worden potentiële klanten bedoeld (in het geval van B2B ook bedrijven) die geïnteresseerd zijn in de producten of diensten van een aanbieder. Alle activiteiten die dienen om leads te verkrijgen worden toegeschreven aan “lead generation”. Gewoonlijk worden leads gekwalificeerd afhankelijk van het niveau van de aanwezige belangstelling.

Link Building (nl. Linkbuilding)

In abstracte termen is zogenaamde “linkbuilding” een mechanisme buiten de zoekmachineoptimalisatie (SEO) dat tot doel heeft een website beter vindbaar te maken. Er wordt dus geen actie ondernomen op de eigen website in de backend, maar er wordt wel geprobeerd om bijvoorbeeld andere websites naar de eigen website te laten linken. Deze aanpak valt deels onder “black hat SEO” en wordt dus negatief beoordeeld door onder andere Google.
→ zie Search Engine Optimization
→ zie Backend
→ zie Black Hat SEO

Link Power

De zogenaamde “link power” is de mate van effectiviteit en bereik van links naar specifieke webinhoud. Als bijvoorbeeld de website van een bedrijf via links door vele andere websites wordt aangesproken, ontstaat een sterke en efficiënte linkkracht.
→ zie Hyperlink / Link
→ zie Link Building

Link-Text

→ zie Anchor-Text
→ zie Hyperlink / Link

Long Tail Keywords (nl. Sleutelwoorden)

Als zoektermen niet uit één, maar uit meerdere trefwoorden bestaan, zijn dat “long tail keywords”. Dus ze slepen letterlijk een lange staart, een rattenstaart. Dit maakt het zoeken natuurlijk complexer, maar ook diverser en nauwkeuriger. De conversie neemt daardoor merkbaar toe.
→ zie Conversion Rate
→ zie Keyword
→ zie Keyword Density
→ zie Search Engine Optimization / SEO

M

Handmatig ingrijpen door Google

De zoekmachineoptimalisaties en vindbaarheidsalgoritmen binnen de krachtige zoekmachine Google zijn natuurlijk automatisch. In het geval van activiteiten die niet voldoen aan de voorschriften van het bedrijf (zoals zogenaamde “black hat SEO”), grijpt het bedrijf echter ook handmatig in en kan het bijvoorbeeld websites een lagere ranking geven of zelfs voorkomen dat ze op Google worden gevonden.
→ zie Black Hat SEO
→ zie Search Engine Optimization / SEO

Machinaal leren (ML)

Machine learning is een tak van kunstmatige intelligentie waarin computers met behulp van algoritmen kunnen leren van ervaringen. Trainingsgegevens worden gebruikt om een model te ontwikkelen dat grote hoeveelheden gegevens kan analyseren en ervan kan leren. Een veelgebruikt toepassingsvoorbeeld voor machine learning is de kredietrisicobeoordeling van banken. Het model leert van de gegevens van de lener en kan beslissingen nemen over kredietwaardigheid.
→ zie Automatische spraakherkenning
→ zie Computervisie
→ zie Diep Leren
→ zie Generatieve Kunstmatige Intelligentie
→ zie Kunstmatige intelligentie
→ zie Kunstmatige neurale netwerken
→ zie Groot Taalmodel

Meta Tag

Een metatag is een markering in de HTML-code van webpagina’s die bepaalde trefwoorden bevat die door zoekmachines kunnen worden herkend en waarnaar kan worden verwezen.
→ zie Hypertext Markup Language / HTML
→ zie Search Engine Optimization / SEO

Multimedia

Verwijst naar het geheel van media-inhoud die in digitale vorm kan worden gebruikt en hoe deze met elkaar is verbonden. Dit heeft dus betrekking op tekst, beeld, audio en video-inhoud. Moderne browsers kunnen deze inhoud zonder problemen weergeven.
→ zie Browser
N

Nieuwsbrief

In een nieuwsbrief kunnen bedrijven informeren over hun producten en diensten, maar ook over het bedrijf als zodanig. Gewoonlijk worden nieuwsbrieven met regelmatige tussenpozen en in e-mailformaat verzonden en bevatten zij verdere links. Ook hier is echter voorzichtigheid geboden, aangezien alleen klanten die zich op nieuwsbrieven hebben geabonneerd deze mogen ontvangen. Anders kan een ernstige waarschuwing worden gegeven. De opties om zich af te melden voor de nieuwsbrieven moeten dus ook worden geïntegreerd.
→ zie E-Mail-Marketing
→ zie Hyperlink / Link

NFC

Near Field Communication – afgekort NFC – is een technologie waarmee zeer gemakkelijk kleine hoeveelheden gegevens over korte afstanden kunnen worden verzonden. Smartphones die NFC kunnen gebruiken zijn zeer wijdverspreid. Een creatief gebruik van NFC kan dus nieuwe mogelijkheden openen voor uw bedrijf, bijvoorbeeld via NFC printproducten of NFC stickers met gedeponeerde content.

Nofollow Link (nl. Links die niet gevolgd worden)

Links gemarkeerd met de tag “nofollow” kunnen door de zoekmachines niet worden geïdentificeerd tijdens het crawlen. Deze links worden gebruikt om specifiek te verwijzen naar reclame-inhoud.
→ zie Hyperlink / Link
→ zie Crawler / Webcrawler

O

Online Marketing

Eenvoudig gezegd verwijst “online marketing” naar alle marketingactiviteiten die met behulp van en op het internet worden uitgevoerd om met succes producten en/of diensten op de markt te brengen en te verkopen. Natuurlijk zijn er inhoudelijke overlappingen met e-commerce, ook al ligt de nadruk bij online marketing op verkoop- en marketinggerelateerde factoren. Online marketing omvat dus alle gebieden van A voor affiliate marketing tot Z voor target URL.
→ zie e-commerce

Online Reputation

Als je reputatie eenmaal verpest is, is het makkelijk om te leven… dit gezegde geldt niet voor zaken op het internet! Hoe slechter de reputatie op het internet, hoe slechter de zakelijke vooruitzichten. Het is dus belangrijk voor bedrijven om de beoordelingen van hun eigen diensten en producten in de gaten te houden, om op te treden tegen mogelijk onterechte slechte beoordelingen (bijvoorbeeld door de concurrentie), maar in feite om te overtuigen door kwaliteit en service.
→ zie Trust Elements

P

Page Impressions (nl. Pagina indrukken)

Het aantal keren dat een website binnen een bepaald tijdsbestek wordt bezocht, wordt gemeten aan de hand van de zogenaamde “page impressions”. Hoe hoger die is, hoe groter de kans op een commercieel succes. Het aantal pagina-impressies kan worden verhoogd als externe pagina’s ook naar uw eigen pagina linken.
→ zie Search Engine Optimization / SEO
→ zie Ranking
→ zie Hyperlink / Link
→ zie Link Building

Persona

Deze abstracte term verwijst naar niet-reële personen die worden gecreëerd om de visie en het gedrag van potentiële klanten te begrijpen en, tot slot, om de eigen aanwezigheid op het web te verbeteren.

Property (nl. Eigendom, bezit, aandeel)

Bepaalde delen van een internetaanwezigheid, d.w.z. bepaalde webpagina’s daarin, worden “eigendom” genoemd en kunnen worden voorzien van een “traceercode”. Op deze manier is het mogelijk om zeer gedifferentieerd te analyseren welke zichtbaarheid, frequentie en uiteindelijk ook welk succes deze specifieke pagina heeft.
→ zie Google Analytics
→ zie Tracking Code

Q

Quick Link (nl. snelkoppeling)

Vorm van een link (hyperlink) die snel en rechtstreeks leidt naar een specifieke inhoud die van belang is voor de bezoeker. Vaak gebruikt op websites waar gebruikers met verschillende achtergronden of interesses informatie zoeken.
Hyperlink / Link

R

Ranking und Ranking-Faktoren (nl. Rangschikking)

Ranking is de rangschikking van bestaande websites die door een zoekmachine zoals Google worden vermeld. Hoe hoger de ranking, hoe sneller gebruikers zich bewust worden van een website.
→ zie Suchmaschine

React Native

React Native komt van Facebook en is gebaseerd op de React JavaSript Library. Het is een raamwerk en werd voor het eerst gepubliceerd in 2015. Hiermee kunnen ontwikkelaars JavaScript ontwerpen en ontwikkelen met native mobiele toepassingen.

Bereik en zichtbaarheid

Bereik is het kengetal dat de mate beschrijft waarin de eigen inhoud zichtbaar is voor een specifieke doelgroep. Daarom spreken we ook van zichtbaarheid. De doelgroep moet niet alleen inhoudelijk, maar ook geografisch worden afgebakend. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin dat een plaatselijke aanbieder uit Oostenrijk online reclame maakt voor zijn diensten in Australië als hij die daar niet kan verrichten. Meestal wordt het bereik gemeten als percentage van het geheel van de gedefinieerde doelgroep op het internet.
→ zie Search Engine Optimization / SEO
→ zie Ranking

Re-Marketing

Deze term beschrijft eenvoudigweg de procedure om het gebruikersgedrag van potentiële klanten via cookies vast te leggen en op basis van deze informatie gerichte verdere producten of diensten aan te bieden.
→ zie Affiliate Marketing
→ zie Inbound Marketing
→ zie Cookies

Robots.txt

Het kleine, onopvallende tekstbestand “robots.txt” wordt gebruikt om de geautomatiseerde crawlers van de zoekmachines te vertellen welke URL’s en andere inhoud zij kunnen openen.
→ zie Uniform Resource Locator (URL)
→ zie Crawler / Webcrawler

RSS-Feed

De zogenaamde RSS-feeds (RSS staat voor “real simple syndication”) zijn technologieën voor het automatisch verkrijgen van bepaalde online-inhoud. Dit is vergelijkbaar met een abonnement en wordt door veel website-exploitanten aangeboden.

S

SEO / Search Engine Optimization (engl. zoekmachineoptimalisatie)

Zoekmachineoptimalisatie is de som van alle maatregelen om een website beter vindbaar te maken op internet. Dit kunnen geoptimaliseerde teksten zijn die bepaalde zoektermen bevatten, gedefinieerde indexen met opgenomen trefwoorden, links en ook commerciële algoritmen zoals “Google Ads”. Hoe beter de optimalisatie, hoe beter de vindbaarheid op het web.
→ zie Bad Neighbourhood
→ zie Black Hat SEO
→ zie Ranking
→ zie Suchmaschine

Sitemap en XML-Sitemap

In zekere zin is een “sitemap” de geografie, de navigatiekaart van een website. In het verleden werden deze site maps vaak ter oriëntatie op de webpagina’s weergegeven en werden de afzonderlijke vestigingen gevisualiseerd en van links voorzien. XML-sitemaps zijn gebaseerd op de “extended markup language” en maken het voor zoekmachines gemakkelijker om inhoud te vinden en zijn in hun gestructureerde vorm ook gemakkelijk leesbaar voor mensen.
→ zie Extended Markup Language / XML
→ zie Hypertext Markup Language / HTML
→ zie Browser
→ zie Search Engine Optimization / SEO

Snippet und Rich Snippet (nl. Snipper)

Een snippet is een fragment van een zoekmachineresultaat. Dit wordt weergegeven onder het eigenlijke trefwoord en de naam van de website in de zoekmachine en is bedoeld om zoekers te helpen indelen of de website voor hen relevant is. De zogenaamde “rich snippets” kunnen bovendien een preview van de website weergeven.
→ zie Search Engine Optimization
→ zie Ranking
→ zie Keyword
→ zie Keyword Density

Social Bookmarks (nl. Sociale bladwijzers)

Als verzamelingen links naar inhoud van sociale media over een bepaald onderwerp worden samengesteld en beschikbaar worden gesteld, zijn dit zogenaamde “social bookmarks”. Deze “social bookmarks” zijn een efficiënte manier om grote hoeveelheden informatie aan te bieden op basis van interesse.
→ zie Social Media

Social Media (nl. sociale media)

Twitter, Instagram, Pinterest, maar ook videoplatforms als YouTube en messenger-diensten als WhatsApp of Signal – al deze diensten kunnen als sociale media worden aangemerkt. Hierin kunnen mensen eenvoudig en gemakkelijk netwerken, inhoud delen (teksten, afbeeldingen, audio- en videogegevens). Sociale media zijn daarom ook zeer relevant voor bedrijven, die ze efficiënt moeten gebruiken in het kader van online marketing.
→ zie Online Marketing
→ zie Hashtag
→ zie e-commerce
→ zie Social Media Marketing

Social Media Marketing

Verwijst naar de som van alle marketingactiviteiten van bedrijven in sociale media. Het is niet ongewoon dat social media marketing voor individuele bedrijven belangrijker is dan de som van alle andere sales management maatregelen bij elkaar.
→ zie Online Marketing
→ zie Hashtag
→ zie e-commerce
→ zie Social Media

Social Plug-In

Als de inhoud van sociale media moet worden geïntegreerd op de eigen website, in e-mails of nieuwsbrieven of toegankelijk moet worden gemaakt via een link, gebeurt dit door middel van “sociale plug-ins”. Dit zijn gewoon knoppen naar de inhoud in de sociale media in de vorm van corresponderende pictogrammen met links erachter.
→ zie Online Marketing
→ zie Hashtag
→ zie e-commerce
→ zie Online Marketing
→ zie Social Media
→ zie Social Media Marketing

Zoekmachine

Een zoekmachine is een complexe, algoritmische toepassing die het internet doorzoekt naar specifieke op tekst gebaseerde inhoud, afbeeldingen, video’s of andere inhoud zoals wetenschappelijke artikelen, commerciële aanbiedingen, enz. aan de hand van termen. De krachtigste zoekmachine is Google.
→ zie Browser

T

Tag (nl. Prijs)

Technisch gezien verwijst een “tag” naar een specifiek functioneel gebied in de code van een website. Naast content tags moeten ook specifieke tags zoals “meta tags” of “title tags” worden gebruikt.
→ zie Hypertext Markup Language / HTML
→ zie Extended Markup Language / XML
→ zie Meta Tag
→ zie Title Tag

Title Tag (nl. Titel toekenning)

Dit onderscheid beschrijft de titel zoals die aan een HTML-document wordt gegeven. Deze titel geeft kort en bondig de inhoud van een webpagina weer, trekt de aandacht en is dus relevant voor de ranking.
→ zie Hypertext Markup Language / HTML
→ zie Extended Markup Language / XML
→ zie Ranking
→ zie Browser
→ zie Search Engine Optimization / SEO

Tracking Code (nl. Volgcode)

Dit zijn unieke codes waarmee een website of delen ervan voortdurend kunnen worden onderzocht op bepaalde parameters (zoals “page impressions”).
→ zie Google Analytics
→ zie Property

Traffic (nl. Verkeer)

“Hoe was het verkeer?” Deze vraag wordt vaak gesteld door degenen die verantwoordelijk zijn voor een website. In principe verwijst dit anglicisme alleen naar het aantal van alle bezoekers die een website hebben bezocht. Het “verkeer” moet dus worden gedifferentieerd.
→ zie Property
→ zie Tracking Code
→ zie Google Analytics
→ Zie Bereik en zichtbaarheid

Transcript

Er bestaat nu intelligente software die gesproken woorden uit online gepubliceerde video’s kan identificeren en omzetten in tekst, d.w.z. transcriberen. Dit is bijvoorbeeld gebruikelijk op het videoplatform YouTube, dat eigendom is van Google. De aldus geëxtraheerde teksten kunnen worden gebruikt voor zoekmachineoptimalisatie of anderszins als tekst (bijvoorbeeld door ze op te nemen op webpagina’s).

Trust Elements (nl. Elementen van vertrouwen)

Als bepaalde keurmerken naar waarheid op een website worden geplaatst, schept dit vertrouwen voor potentiële klanten. Beoordelingen van andere klanten, prijzen van testers van producten of diensten, enz. dienen echter ook hetzelfde doel.
→ zie Online Reputation

U

Uniform Resource Locator / URL

De “URL” zorgt ervoor dat een unieke, voor gebruikers leesbare naam niet alleen in het Domain Name System wordt gegenereerd, maar ook door het systeem kan worden herkend en geïnterpreteerd in de zin van een toewijzing aan het IP.
→ zie IP-Adresse
→ zie Domain und Domain Name System

Unique Selling Proposition / USP (nl. uniek verkoopvoorstel)

In zekere zin is de USP de unique selling proposition van een bedrijf. Dit moet altijd worden benadrukt in online marketing. Dit wordt gevormd door de unieke kenmerken van bedrijven, producten en diensten, die zich positief onderscheiden van de concurrentie.
→ zie Online Marketing
→ zie e-commerce

V

Video Advertising (nl. Video reclame)

Videoreclame” volgt het motto dat bewegende beelden duizend woorden waard zijn. Het is een onderdeel van online marketing en richt zich op het bereiken van potentiële klanten via videocontent. Dit formaat komt tegemoet aan de louter consumerende houding van de kijker – het lezen van de inhoud is overbodig. De video’s worden zowel op de eigen website als in de sociale media geïntegreerd.
→ zie Online Marketing
→ zie Social Media
→ zie Social Media Marketing

Virales Marketing

Eigenlijk is dit social media marketing of een deel ervan. Viraal moet zo worden opgevat dat door de positieve beoordeling van het bedrijf of de producten door klanten, deze positieve reputatie zich wijd en zijd verspreidt – als een virus … alleen in positieve zin.
→ zie Social Media
→ zie Social Media Marketing

W

Webserver

De webserver slaat de gegevens van websites op die niet alleen nodig zijn om de front-end weergave mogelijk te maken, maar ook om alle back-end technologieën, zoals databases, interfaces of zelfs winkelsystemen, aan te bieden. Als een bepaalde pagina ontbreekt op de webserver en iemand probeert die op te roepen, treedt een 404-fout op. De toegang tot de webservers verloopt via FTP of HTTP of HTTPS.
→ zie File Transfer Protocol (FTP)
→ zie Hypertext Transfer Protocol (HTTP) / Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)
→ zie 404-fout

Widget(Duits: Dings, Dingsbums)

Dit “ding”, deze “gizmo”, om de spreektaal te gebruiken, is niets meer dan kleine geprogrammeerde elementen die meestal op een grafisch aantrekkelijke manier tot bepaalde functies leiden. De integratie van een codefragment op de eigen website, dat het weer van Oostenrijk weergeeft, is bijvoorbeeld zo’n “widget”. Widgets (het woord is afgeleid van “venster” en “gadget”) worden geschreven in geschikte programmeertalen en ingevoegd in de HTML-broncode.
→ zie Hypertext Markup Language / HTML
→ zie Browser

Y

Yield Optimization (nl. Opbrengstoptimalisatie)

Deze vorm van inkomstenoptimalisatie heeft specifiek betrekking op het verkeer dat op een website heerst. Het doel van de som van alle maatregelen op dit gebied is een maximale omzet te genereren ten opzichte van het concreet bestaande verkeer.
→ zie Traffic
→ zie Cost per Click (CPC)
→ zie Cost per Mille (CPM)

Z

Ziel-URL

Gewoonlijk is de doel-URL identiek aan de landingspagina. Als gebruikers bijvoorbeeld in een zoekmachine of op een andere website op de link van een bedrijf klikken, leidt dit hen naar de homepage van het bedrijf, waar meer informatie wordt weergegeven.
→ zie Landing Page
→ zie Suchmaschine

404-Fehler

Deze fout is de schrik van websitebeheerders. Als dit verschijnt, betekent dit dat het eigenlijke HTML-document achter de link niet beschikbaar is op de webserver.
→ zie Hypertext Markup Language / HTML

301-Redirect

Als een bepaalde webpagina niet aanwezig is op een webserver, levert dat meestal een 404-fout op. Om dit te voorkomen kunnen als het ware redirecties worden ingesteld, die doorsturen naar een vervangende pagina (“redirect”) wanneer een niet-bestaande pagina wordt opgeroepen.
→ zie Webserver
→ zie 404-Fehler
→ zie Browser

Auteur: Jürgen Krausgruber, MA, MSc

Scroll naar boven