Eindgebruiker - Licentieovereenkomst

BELANGRIJK: Deze Software Eindgebruiker Licentie Overeenkomst is een bindende overeenkomst tussen u, de eindgebruiker, en SINNUP GmbH met betrekking tot het gebruik van de software die deel uitmaakt van deze overeenkomst, die SINNApp en de bijbehorende documentatie (samen “SOFTWARE”) omvat. Door de SOFTWARE te installeren, te kopiëren of anderszins te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze licentieovereenkomst.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

DEZE SOFTWARE IS EIGENDOM VAN SINNUP GmbH (hierna genoemd “SINNUP GmbH”), ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN KAN DEZE SOFTWARE ONDER EEN OPEN SOURCE LICENTIE VAN ENIGE SOORT ZONDER UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DOOR SINNUP GmbH VERSTREKT WORDEN.

  1. De door SINNUP GmbH geleverde SOFTWARE is uitsluitend bestemd voor uw persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruik. Je hebt het recht om:

– alle componenten van de SOFTWARE op één apparaat installeren

– om reservekopieën te maken van de SOFTWARE

– om de SOFTWARE te installeren en te gebruiken

  1. In het geval dat SINNUP GmbH een update van de SOFTWARE levert, kunt u eerdere versies van de SOFTWARE niet meer gebruiken na 90 dagen na ontvangst van de update. Dit verplicht SINNUP GmbH echter niet tot het leveren van een update van de SOFTWARE.
  1. Door de SOFTWARE te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat SINNUP GmbH u geen uitdrukkelijke garanties heeft gegeven met betrekking tot de SOFTWARE en dat deze wordt geleverd “as is” zonder enige vorm van garantie.

SINNUP GmbH wijst uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Software, zoals garanties van geschiktheid voor een bepaald doel, van bevredigende kwaliteit en van niet-inbreuk.

Sommige staten/rechtsgebieden staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, zodat deze beperkingen in uw geval ongeldig kunnen zijn.

  1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

SINNUP GmbH is NIET aansprakelijk voor enig verlies als gevolg van verlies van gebruik of enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief winstderving), hetzij in een contractuele handeling, onrechtmatige daad (bijv. nalatigheid), strikte productaansprakelijkheid, etc., zelfs als de gebruiker is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

  1. GEBRUIK:

Deze software wordt alleen geleverd voor eindgebruik en het verder kopiëren, wijzigen, reverse engineeren, decompileren, reproduceren of opnieuw distribueren van dit pakket of een deel ervan is uitdrukkelijk verboden. Commercieel gebruik is alleen toegestaan met een geldige licentieovereenkomst met SINNUP GmbH. Wij garanderen niet dat de opgenomen functies aan uw eisen zullen voldoen of dat de werking ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. Ze zijn niet geoptimaliseerd qua snelheid of omvang. Het volledige risico met betrekking tot de resultaten en prestaties van het gebruik wordt door u gedragen.

  1. Gebruik van cookies en tracking

Deze software kan innovatieve cookies en geavanceerde trackingtechnologieën gebruiken, afhankelijk van de aangeboden functies. Dit soort technologie is nuttig voor het verzamelen van informatie zoals type client en besturingssysteem, het bijhouden van het aantal gebruikers dat de software gebruikt en het begrijpen hoe gebruikers met de software omgaan. Persoonlijke gegevens worden niet verzameld via cookies en andere soorten trackingtechnologieën. Geaggregeerde cookie- en trackinginformatie kan worden gedeeld met derden om de gebruikerservaring te verbeteren.

Scroll naar boven